There was an error in this gadget

Search This Blog

Tuesday, March 12, 2013

UMMIDO KE RATH PAR HOKAR SAVAR
BASANE KO PHIR  EK NAYA SANSAR
KARNE  KO  POORE SAPNE   HAZAAR
CHHOR KE JHOOT AUR FAREB KA BAZAR
                                  AA AAB LAUT CHALE.
POORE KARNE KO PURANE SAPNE
KUCHH APNO KE AUR KUCHH APNE
RAAG  DVESH KI CHHOR KE MALA
RAASHTRA PREM KI MALA  JAPNE
                              AA AAB LAUT CHALE
    RAJANI KANT SHARMA'RAJU'
Post a Comment